Fibromyalgie

Fibromyalgie en slaap

Cliënten met fibromyalgie hebben vaak moeite met slapen (zie tabel 1, Boeselt 2019). Zelfs wanneer zij een goede nacht maken spelen er vaak fysieke klachten en vermoeidheid. Deze vermoeidheid beïnvloed hun dagelijkse werk, sociale leven en dus het kwaliteit van leven.

Voor cliënten met fibromyalgie is de combinatie van pijn en slaapstoornissen een tweesnijdend zwaard: de pijn maakt slaap moeilijker en slaapgebrek verergert pijn. Het goede nieuws is dat vermindering van slaapstoornissen meestal wordt gevolgd door verbetering van pijnklachten. Dit benadrukt ook het belang van gezonde slaap en het vinden van een slaapprofessional bij de behandeling van deze ziekte.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer vrouwen van middelbare leeftijd 3 dagen lang een gedepriveerde diepe slaap kennen zij een verminderde tolerantie voor pijn, fysiek ongemak en vermoeidheid, wat suggereert dat slaapverstoring een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van fibromyalgiesymptomen.

Slaapoptimalisatie bij patiënten met fibromyalgie

In een studie met een gerandomiseerde, gecontroleerde studie bij 30 vrouwen met fibromyalgie die ook een laag vitamine D-gehalte hadden. Sommige vrouwen slikten gedurende 25 weken supplementen en werden daarna nog eens 24 weken gevolgd. Zij gaven aan verlichting te hebben in de symptomen van vermoeidheid en pijn.  Het kan zinvol zijn om vooral in de winter de vitamine D spiegel te controleren en mogelijk supplementen te slikken.

Daarnaast is het interessant voor cliënten met fibromyalgie om te bekijken welk slaapgedrag zij hebben. Spiergerelateerde klachten worden veroorzaakt door triggerpoints in het lichaam. Om een beoordeling te maken of er een relatie ligt tussen deze klachten en de slaaphouding en slaapsituatie is een SlaapID-meting wenselijk. SlaapFysio biedt middels de SlaapID-meting inzicht in de specifieke slaap omstandigheden van cliënten met fibromyalgie.

Meer advies
slaapproblemen reuma

Contact

Wil je met ons in contact komen? Dat kan!

Contact opnemen