Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar relatie tussen ondersteuning, slaapgedrag en lage rugklachten

SlaapFysio is continu op zoek naar wetenschappelijk inzichten betreft slaap in relatie tot gezondheidsklachten. In samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam is SlaapFysio een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de relatie tussen lage rugklachten, slaapgedrag en ondersteuning. Bij gebrek aan evidentie op het gebied hebben de VU en SlaapFysio de handen ineen geslagen. Op de afbeelding hiernaast komt u terecht op de volledige publicatie van dit onderzoek.

Onderzoek naar relatie tussen ondersteuning, slaapgedrag en nek- en schouderklachten.

In samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam is SlaapFysio een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de relatie tussen nek- en schouderklachten, slaapgedrag en ondersteuning. Bij gebrek aan evidentie op het gebied hebben de VU en SlaapFysio de handen ineen geslagen. Op de afbeelding hiernaast komt u terecht op een factsheet van het verrichte onderzoek.

Onderzoek nek-schouderklachten

De slaap verbeteren bij patiënten in de fysiotherapie

Slaap krijgt een steeds prominentere positie in onze maatschappij. Het aantal mensen met slaapproblemen neemt in de afgelopen jaren toe. SlaapFysio tracht het belang van slaap onder fysiotherapeuten kenbaar te maken. Onvoldoende slaap kan een ​​probleem voor de volksgezondheid vormen. Kennis over slaap en vaardigheden om slaapstoornissen te screenen en om de slaapkwaliteit te bevorderen zijn aanbevolen voor fysiotherapeuten. Bovendien zijn fysiotherapeuten het in enquêteonderzoeken overwegend eens dat slaap belangrijk is voor de gezondheid en dat slecht slapen meerdere functies schaadt. Slaap is van cruciaal belang voor de goed functioneren van het lichaam, inclusief immuunfunctie, weefselgenezing, pijnmodulatie, cardiovasculaire gezondheid en cognitieve functies als het leren en geheugen. Slaapverstoringen treden op gedurende de hele levensduur en bij personen met verschillende aandoeningen die typisch zijn: behandeld door fysiotherapeuten. Het doel van het volgend onderzoek is om (1) de relevantie van slaap voor de praktijk van de fysiotherapeut bespreken, (2) hulpmiddelen aanbevelen om te screenen voor de 3 meest voorkomende slaapstoornissen, en (3) suggesties geven voor hoe therapeuten kan slaapgezondheid integreren in preventie, gezondheidsbevordering en welzijnsinterventies.