Onderzoek

Onderzoek

SlaapFysio doet onderzoek naar het slaapgedrag middels de SlaapID-metingen van cliënten (sporters, werknemers, patiënten, consumenten). Vanuit onze database met +/- 16.000 nachten beschikken wij informatie over hoe Nederland slaapt. SlaapFysio doet onderzoek naar patiënten met fysieke klachten als rug, nek-schouderklachten en tevens bij patiënt specifieke klachten (bv. scoliose). Voor meer informatie kunt u het onderstaande slaapdossier lezen. De kennis die is opgedaan wordt verspreid in lezingen en de cursussen voor fysiotherapeuten. Daarnaast werkt SlaapFysio samen met het Ministerie van Defensie aan een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen klachten en het slaapgedrag van mensen.

SLAAPID

Na een uitgebreide intake wordt het slaapgedrag in kaart gebracht met behulp van SlaapID-sensor. Een bepaalde periode slapen cliënten met een SlaapID-sensor op de borst. Deze registreert nauwkeurig het slaapgedrag, de slaaphouding, het slaapklimaat en het slaapritme van de client. Met de resultaten kunnen we aanpassingen doen in de slaapsituatie en slaap hygiëne van de speler om zodoende de nachtrust te verbeteren.

Vraag meting aan